Družbena odgovornost: razvoj, uporaba in merjenje vpliva
Datum objave: 24. 06. 2019

​V Mariboru je od 20. do 21. junija 2019 potekala že 14. IRDO mednarodna konferenca, ki je privabila več kot 90 avtorjev iz osmih držav, ki so na dvodnevni konferenci predstavili 56 prispevkov. Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca jo je organiziral IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, sodelovali pa so Univerza v Mariboru, Mednarodna akademija za sistemske in kibernetske znanosti IASCYS (Pau, Francija), Svetovna organizacija za sisteme in kibernetiko WOSC (Lincoln, Velika Britanija) in drugi. Prispevki so zlasti izpostavili, da ima človeštvo jasno dilemo: družbeno odgovorna družba ali 3. svetovna vojna in uničenje pogojev za obstoj človeštva. Na konferenci je eno najvišjih svetovnih priznanj za področje sistemske teorije in kibernetike – medaljo Rorberta Wienerja prejel iz rok predsednika WOSC zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

 

14. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa s tematiko Družbena odgovornost: razvoj, uporaba in merjenje vpliva je pritegnila 96 avtorjev iz 8 držav. Ti so z zelo različnimi vidiki ponudili uporabne odgovore tistim, ki se izogibajo trudu za razvoj družbene odgovornosti z izgovorom, da učinki le-te niso merljivi. »Učinki se dajo meriti ali vsaj okvirno oceniti na veliko prikazanih načinov. Dali bi se tudi pravno podpreti, če bi se državni organi tako odločili. Država Slovenija bi te nujne novosti in zato smiselne predloge vedno lahko podprla, ta trud pa bi si olajšala, če bi sprejela slovensko strategijo za razvoj družbene odgovornosti (podjetij), katere predlog je dobila že prejšnja Vlada RS, preden je odstopila,« je poudaril ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference in prejemnik medalje Rorberta Wienerja, najvišjega priznanje za dosežke v teoriji sistemov in kibernetiki na svetu.

 

»Teorija družbene odgovornosti, teorije sistemov, kibernetike in menedžmenta ponujajo veliko podlag, povezanih s spoznanji iz teorije ter njenih družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih aplikacij. Kar četrtina prispevkov s te konference je pokazala, kako dosti se da napraviti za razvoj družbene odgovornosti kot osebne lastnosti ljudi pri izobraževalnih dejavnostih, nadaljnja četrtina pa tudi, kaj vse lahko prispevajo podjetniki, vodje in sodelavci organizacij z zelo različnimi vsebinami. Tudi tistimi iz socialne ekonomije, nevladnih organizacij in posameznikov v okviru vsakdanjega delovanja, če napravijo več, kot zahtevajo od njih predpisi. Vedno gre za ljudem in naravi kot celoti koristne lastnosti, dejavnosti in posledice, če dovolj upoštevajo dolgoročne in širše vidike, soodvisnost in celovitost,« je še poudaril zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

 

»Ob 50-letnici ustanovitve WOSC so člani te svetovne organizacije aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi IRDO konference in tako izrazili podporo inštitutu IRDO, ki že 15 razvija in širi družbeno odgovornost,« je poudaril  dr-Igor Perko, generalni direktor World Organisaton of systems and Cybernetics – WOSC.

 

Člani WOSC so ponudili sistemska orodja za reševanje perečih tem posameznikov in organizacij na področju družbene odgovornosti. V plenarnem govoru je predsednik WOSC prof. Raul Espejo predstavil nekaj sistemskih orodij in metod za analizo, načrtovanje in upravljanje kompleksnih sistemov, kot so razvoj družbe, sodelovalna okolja in ohranjanje okolja. Na okrogli mizi so se prvič zbrali predstavniki organizacij iz Rusije, Kolumbije, Velike Britanije, Italije, Španije in seveda Slovenije. Predstavili so Svetovno mrežo razvoja sistemskega razmišljanja in kibernetike (WOSC) od njenih nastankov v letu 1922 do danes.

 

Na IRDO 2019 konferenci je bilo prvič predstavljeno spletno mesto kongresa WOSC 2020 https://www.wosc2020.org/, na katerem je razvojna struktura kongresa WOSC 2020 in ki bo v prihodnje temeljna platforma za sodelovanje na kongresu. WOSC 2020 kongres bo v sodelovanju z Rusko akademijo znanosti potekal 16-18 Septembra 2020 v Moskvi. Na kongresu bodo znanstveniki razpravljali o razvoju na štirih pomembnih temah:

  1. Filozofski in metodološki temelji za razvoj sistemskega razmišljanja in kibernetike
  2. Kibernetika družbe, ekologije in upravljanja
  3. Tehnologija in človeškost: so-oblikovanje hibridne realnosti
  4. Transdisciplinarost sistemskih znanosti in kibernetike: razvoj področij znanja

Eden viškov konference IRDO 2019 je bila podelitev medalje Norberta Wienerja zaslužnemu profesorju, dvakratnemu doktorju znanosti ddr. Matjažu Muleju, ki sta mu jo predala predsednik WOSC-a prof. Raul Espejo in generalni direktor WOSC, dr. Igor Perko. »Medalja Norberta Wienerja je ena najredkeje podeljenih medalj v okviru sistemskega razmišljanja, namenjena raziskovalcem, ki so v svojem življenju bistveno vplivali na razvoj sistemskega razmišljanja na svetovni ravni,« je ob podelitvi poudaril dr. Igor Perko, generalni direktor WOSC.

Dodatne informacije:

  • IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si
  • zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference, matjaz.mulej@um.si , tel. 031 393 916;
  • mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, anita.hrast@irdo.si , info@irdo.si , www.irdo.si, tel.: 031 344 883
  • doc. dr. Igor Perko, direktor World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), igor.perko@um.si,

      Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava