Napoved okrogle mize ''Ni odpadkov, so samo surovine''
Datum objave: 15. 05. 2019

​V državah članicah EU-28 je bilo 2015 v uporabi 6.4 milijonov ton oblačil, kar za okolje  pomeni ogljični odtis 195 milijonov ton tCO2e, vodni odtis 46 400 milijonov m3 in 11.1 milijonov ton odpadkov.  Celotna količina odpadnega tekstila, ki nastane v EU je ocenjena na skoraj 16 milijon ton na leto.

 

Tekstilni odpadki danes končajo v 75% na odlagališčih oziroma v sežigalnicah. V Sloveniji nimamo primernega sistema sežiga, med tem ko nova zakonodaja prepoveduje odlaganje tekstila na odlagališčih. Zato nova  evropska zakonodaja državam članicam nalaga povečanje deleža ponovno uporabljenih in recikliranih komunalnih odpadkov, in sicer 55% (do leta 2025), 60% (do leta 2030) in 65% (do leta 2035). Da bi dosegli zastavljen cilj morajo države članice do 1. januarja 2025 vzpostaviti ločeno zbiranje tekstilij in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter zagotoviti, da se biološki odpadki do 31. decembra 2023 zbirajo ločeno ali reciklirajo pri viru (npr. kompostiranje doma). Omenjeno dopolnjuje koncept ločenega zbiranja, ki že obstaja za papir in karton, steklo, kovine in plastiko.

 

Z reševanjem teh izzivov se ukvarjajo raziskovalci v okviru evropskega H2020 projekta  RESYNTEX, ki se ukvarja s predelavo ločeno zbranih tekstilnih odpadkov najnižje kakovosti, ki bi sicer končali v sežigalnici ali na deponiji.

 

Cilj projekta je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva med tekstilnim ter kemičnim industrijskim sektorjem. Vpeljava industrijske simbioze bo omogočila pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnih odpadkov in zmanjšala negativni vpliv procesov na okolje. Projekt obsega strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine za kemično in tekstilno industrijo. Razen tega je pomemben tudi družbeni in sociološki vpliv projekta na okolje, vsakega posameznika, saj poskuša ozaveščati, da je tekstil lahko tudi pomemben del odpadkov, ki jih lahko izkoristimo za nove sekundarne surovine. V projektu sodeluje 20 partnerjev iz 10 EU držav, med njimi trije slovenski in sicer Univerza v Mariboru, Tekstina ter IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, ki je tudi so-koordinator in tehnični vodja projekta.

 

V ta namen bomo 21. maja 2019 ob 9.30 na Univerzi v Mariboru organizirali okroglo mizo na temo ''Ni odpadkov, so samo surovine'', na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili trenutne razmere na področju krožnega gospodarstva; ravnanja z odpadno plastiko; razpoložljiva finančna sredstva; kakšna je vizija Slovenije kot tudi Evropske unije.

​ 

Vaši sogovorniki na okrogli mizi bodo:

  • ​prof. dr. Aleksandra Lobnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru in IOS, tehnična direktorica EU Horizont 2020 projekta RESYNTEX
  • Vittoria Troppenz, SOEX, Nemčija, koordinatorka EU Horizont 2020 projekta, RESYNTEX
  • Lucija Kobal, Tekstina Ajdovščina, partner v projektu RESYNTEX
  • Jure Fišer, direktor Gorenje Surovina
  • prof. dr. Martin Winter, CEFIC  - The EU Chemical Industry Council (Svet evropske kemijske industrije)

 

Vabljeni k ogledu video napovedi okrogle mize, ki sta jo predstavila prof. dr. Aleksandra Lobnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, IOS in izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru.


Po zaključku okrogle mize bo organiziran tudi ogled demonstracijske linije, ki je postavljena v Mariboru (na Pobrežju) in je namenjena raziskavam in razvoju pridobivanja sekundarnih surovin iz različnih vrst odpadkov, ne samo tekstilnih, temveč tudi plastičnih, živilskih, lesnih. Takšna linija je edinstvena v Evropski uniji in na svetu ter pomeni velik doprinos tako Vzhodne kohezijske regije kot celotne Slovenije h globalni problematiki reševanja problema odpadkov.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava