Skupaj za hitrejši in uspešnejši gospodarski razvoj Vzhodne kohezijske regije
Datum objave: 21. 03. 2019


Na današnjem sestanku na Univerzi v Mariboru so se sestali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič s svojimi ekipami. Razpravljali so o izvajanju trenutne kohezijske politike EU za obdobje 2014 do 2020 in o načrtih za prihodnjo finančno perspektivo EU. 


UM_1.JPG


Posebno pozornost so posvetili trenutnemu koriščenju evropskih sredstev namenjenih vlaganju v izboljšanje raziskovalno-razvojne infrastrukture ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije. Na sestanku je Univerza v Mariboru predstavila svoje načrte za izgradnjo Tehnološkega inovacijskega centra INNOVUM, kot predlog rešitve za razvojni preboj Vzhodne kohezijske regije. Predstavljena ideja temelji na želji po hitrejšem in uspešnejšem gospodarskem razvoju Vzhodne kohezijske regije in s tem celotne Slovenije. Cilj je ustvariti simbiotično povezavo med univerzo, raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi oz. razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ter na ta način spodbuditi naložbe za trajnostno rast in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter zmanjšati razvojne razlike do razvitejših regij EU. 

Sogovorniki so pozdravili pobudo za projekt INNOVUM, saj bi lahko imel pozitivne učinke na razvoj Vzhodne kohezijske regije. Aplikativne raziskave in prenos znanja v okolje, kar bi bilo v središču delovanja tehnološko-inovacijskega središča, je pomembno za razvoj in rast gospodarstva. To pa vzhodni del Slovenije močno potrebuje. Minister Zdravko Počivalšek pa je ob tem opozoril, da bo moral biti center s svojo dejavnostjo učinkovit, pokazati konkretne rezultate v praksi in dodati vrednost gospodarstvu v regiji.

UM_2.JPG Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava