Rektor je za vršilko dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja imenoval Živo Ledinek
Datum objave: 4. 02. 2019

Obveščamo, da je z dnem 1. 2. 2019 je prenehal mandat prorektorici za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Maji Žibert. Prorektorica je podala odstopno izjavo, ker karierno pot nadaljuje izven Univerze v Mariboru. Senat Univerze v Mariboru je soglašal z odstopom in rektor je izdal sklep o razrešitvi. 


Rektor Univerze v Mariboru je, skladno s svojimi pristojnostmi, za vmesno obdobje, ko bo izveden javni razpis za imenovanje prorektorja za študentska vprašanja za polni mandat in na katerega se bodo lahko prijavili vsi študenti UM, imenoval vršilko dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja Živo Ledinek.


IMG_2766.jpg

»V veliko čast mi je, da mi je rektor zaupal to nalogo. Vem, da bo pred mano in mojo ekipo veliko izzivov in moja največja želja je, da bomo našli način, kako se jih lotevati skupaj. Študentsko predstavništvo ni samo v domeni enega človeka, niti samo v domeni Študentskega sveta Univerze v Mariboru, študentsko predstavništvo smo vsi študenti Univerze v Mariboru, ki se aktivno vključujemo v sooblikovanje našega študijskega procesa in/ali svoj prosti čas namenimo obštudijski projektom. Želela pa bi si, da bi se še več študentov vključilo tudi v formalne oblike študentskega predstavništva,« je povedala Živa Ledinek.


​​______________________________________________________________________________


Kakšno vlogo ima prorektor za študentska vprašanja?

Prorektor za študentska vprašanja je funkcija, ki ima dvojno vlogo. V prvi vrsti mora prorektor študent predsedovati Študentskemu svetu Univerze v Mariboru in je odgovoren za sklicevanje ter vodenje sej študentskega sveta. Prav tako nadzoruje in koordinira program dela študentskega sveta, skupaj s predsedniki stalnih delovnih komisij, ki potem poskrbijo, da se različne aktivnosti izvajajo skozi celotno študijsko leto. Vodi tudi kolegije prodekanov za študentska vprašanja, enomesečna srečanja, namen katerih je, da se študentski predstavniki seznanijo s projekti in izzivi, s katerimi se srečujejo njihovi kolegi na drugih fakultetah in da skupaj poiščejo rešitve za nastale težave ali pripravijo predloge v zvezi z izvedbo projektov. Naziv prorektor pa pomeni tudi, da je študent član ožjega vodstva univerze – del kolegija rektorja – in tako tudi na tem nivoju zastopa interese vseh študentov Univerze v Mariboru. Tak sistem študentskega predstavništva je nekaj posebnega, na ljubljanski univerzi recimo predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani po funkciji ni član ožjega vodstva Univerze.

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava