Nagrada Jabolka kakovosti Univerzi v Mariboru v kar dveh kategorijah
Datum objave: 6. 12. 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta podelila že tradicionalna nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2018, s katerimi vsako leto nagradita najbolj izstopajoče zgodbe mednarodnega sodelovanja. Univerza v Mariboru je bila nagrajena v kar dveh kategorijah, za zgodbo o uspehu v programu Erasmus+ za področje visokošolskega izobraževanja in za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju v programu CEEPUS.


 

IMG_4274.JPG
 


 

Jabolka kakovosti ˝za zgodbo o uspehu v programu Erasmus+ za področje visokošolskega izobraževanja˝

 

Na Oddelku za mednarodno sodelovanje Univerze v Mariboru so v sodelovanju z Erasmus+ koordinatorji na članicah Univerze v Mariboru,  s strateškim pristopom k projektom mobilnosti in dodelanim sistemom podpore sledili potrebam študentom in zaposlenih ter se  jim sproti prilagajali, prav tako pravilom programa in pogodbenim obveznostim. Potrebe študentov in zaposlenih prepoznavajo s svojo vpetostjo v okolje in jih s projekti ustrezno naslavljajo.


K sistemskim spremembam na institucionalni ravni so prispevali s prenovo habilitacijskih meril in točkovanja, ki upoštevajo mobilnost, delo s tujimi študenti ter tutorstvo tujim študentom. Univerza v Mariboru pri izvajanju projekta skrbi  za kakovost in odličnost z akademskim mentorstvom, spremljanjem in sprotno evalvacijo kakovosti izvedbe projektov.


Univerza v Mariboru promovira in diseminira  učinke projektnih rezultatov s poudarkom na zaposljivosti, ki je glede na regijo še toliko večjega pomena.


scan jabolko.jpg
 


 

Jabolka kakovosti za ˝posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju˝ 


Jabolko kakovosti 2018 za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju je prejela Ars-Techne mreža. Ars-Techne: Kreativno oblikovanje in inovativnost je mreža programa CEEPUS, ki je lani obeležila 20 let aktivnega delovanja. Mreža Univerze v Mariboru, sicer ena najstarejših v programu, je odigrala pomembno vlogo na področju tekstilnega izobraževanja in krepitve mobilnosti v mednarodnem sodelovanju.


Mrežo odlikuje interdisciplinarni koncept CEEPUS zimske šole Design Week. Združuje znanstvene in umetniške discipline, ki v okviru predavanj in širokega izbora ciljno zasnovanih delavnic soočijo študente s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja v najširšem pomenu. Ključnega pomena je široka odprtost različnim disciplinam, kar omogoča interakcijo med znanostjo, umetnostjo in družbo, razvoj novih idej in njihovo aplikacijo v realnem okolju.

​Tekom delovanja je odprla vrata številnim novim partnerskim institucijam in vzpostavila aktivno multilateralno meduniverzitetno sodelovanje ter številne znanstvenoraziskovalne projekte, kot je npr. razvoj pametnih oblačil za osebe z demenco.


Največ zaslug za nagrado ima koordinatorica CEEPUS CIII-SI-0217 mreže Ars-Techne: Kreativno oblikovanje in inovativnost red. prof. dr. sc. Jelka Geršak s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. ​


Jabolko strojništvo.jpg

 


 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava