23. redna seja Senata Univerze v Mariboru
Datum objave: 19. 06. 2017

Vabimo vas na 23. redno sejo Senata Univerz​e v Mariboru, ki bo v torek, 20. junija 2017, ob 11. uri, na Univerzi v Mariboru (senatna soba), Slomškov trg 15, Maribor.

 

Dnevni red:

1.       Potrditev zapisnika 22. redne seje Senata UM z dne 23. 5. 2017.

2.       Pregled neizvršenih sklepov.

3.       Nadaljevanje delovnega razmerja rektorja Univerze v Mariboru.

4.       Potrditev doktorskih tem.

5.       Spremembe študijskih programov.

6.       Predhodno soglasje k študijskemu programu 3. stopnje GING.

7.       Pretvorba klasifikacijskih kod iz KLASIUS-P v KLASIUS-P-16 za študijske programe UM.

8.       Predlogi sporazumov o sodelovanju.

9.       Predlog CEEPUS poletne šole TRANS 2017.

10.   Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM.

11.   Imenovanje članov v stalne komisije Senata Univerze v Mariboru.

12.   Predhodna soglasja k izvolitvam v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

13.   Volitve rednih profesorjev.

14.   Razno.​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava