19. redna seja Senata Univerze v Mariboru
Datum objave: 14. 02. 2017

Vabimo Vas na​ 19​. redno sejo Senata Univerze v Mariboru, ki bo v torek, 21. 2. 2017, ob 11.00 uri v senatni sobi, Slomškov trg 15, Maribor.​​


Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Senata UM z dne 31. 1. 2017 in 3. izredne seje Senata UM z dne 14. 2. 2017.
 2. Pregled neizvršenih sklepov.
 3. Pritožbene zadeve.
 4. Potrditev doktorskih tem.
 5. Spremembe študijskih programov.
 6. Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018.
 7. Analiza vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe UM v študijskem letu 2016/2017.
 8. Analiza vpisa v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2016/2017.
 9. Poročilo o izvedenih izobraževanjih za zaposlene za leto 2016 – Izpopolni UM.
 10. »Follow up« notranja institucionalna evalvacija Fakultete za organizacijske vede UM.
 11. Poročilo o pregledu prijav oz. rezultatov nekaterih izbranih javnih razpisov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti v letih 2016 in 2017.
 12. Sprejem splošnih aktov.
 13. Predhodna soglasja k izvolitvam v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
 14. Volitve rednih profesorjev.
 15. Razno.
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava