Skip Navigation Linksdogodek

petek, 26. 11. 2021 10:30 - 11:30
Dogodek

Dnevni red 9. redne seje Rektorske konference RS, ki bo v petek, 26. novembra 2021 ob 10.30.

 

1. Potrditev dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnikov 8. redne seje, 12. dopisne seje in 13. dopisne seje.
3. Pregled uresničitve sklepov.
4. Načrtovanje vpisnih mest in zaposljivost diplomantov.
5. Predlog za spremembo Zvis – dopolnitev 32.a člena.
6. Predlog UP za nadgradnjo informacijskega sistema eVš.
7. a) Študijski proces na univerzah v času epidemije.

b) Pobuda Študentske organizacije Slovenija za oblikovanje pogoja PCT za izvajanje vseh študentskih aktivnosti.
8. Imenovanje predstavnikov RKRS v delovnih telesih zunanjih institucij.
9. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS:
a) Zamenjava predstavnikov UL v delovnih telesih RKRS.

10. Sprejem koledarja rednih sej za leto 2022.
11. Imenovanje predsednika Rektorske konference RS za mandatno obdobje 1.1.2022 - 31.12.2023.
12. Razno:
a) Zbiranje vsebinskih predlogov za namen vzpostavitve Centra znanosti.

O dogodku
Čas dogajanja
petek, 26. 11. 2021 10:30 - 11:30
Vrsta dogodka
Dogodek
Organizator
RKRS
Lokacija
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Maribor
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava