Skip Navigation Linksdogodek

petek, 26. 02. 2021 12:00 - 13:00
Zagovor doktorske disertacije

Zagovor doktorske disertacije, mag. Józsefa Mursicsa, univ. dipl. inž. kem. tehnol., 26. 2. 2021

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Energetska optimizacija vzporedno delujočih procesov za proizvodnjo formaldehida«.

Disertacijo bo zagovarjal mag. József Mursics, univ. dipl. inž. kem. tehnol., v petek, 26. 2. 2021 ob 12. uri, preko orodja MS Teams.

V komisijo za zagovor so imenovani:

 

red. prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik

zasl. prof. dr. Jurij Krope, mentor

red. prof. dr. Darko Goričanec, somentor

izr. prof. dr. Aleksandar Milivojević, Univerza v Beogradu, Fakulteta za strojništvo, član


Zainteresirana javnost študentskemu referatu: referat.fkkt@um.si pošlje vlogo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje dan pred zagovorom do 12. ure.

 

O dogodku
Čas dogajanja
petek, 26. 02. 2021 12:00 - 13:00
Vrsta dogodka
Zagovor doktorske disertacije
Organizator
FKKT
Lokacija
MS Teams, Maribor
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava