Skip Navigation Linksdogodek

torek, 18. 09. 2018 10:00 - 13:00
Dogodek

 

V A B I L O


na 4. redno sejo Študentskega sveta Univerze v Mariboru,

 

ki bo v torek, 18. 9. 2018, ob 10.00,

 

v Senatni sejni sobi na rektoratu Univerze v Mariboru,

Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

Predlagani dnevni red:


1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM
2. Predstavitev projekta Študent, veš kaj ješ?
3. Potrditev zapisnikov 3. redne seje ŠS UM
4. Pregled neizvršenih sklepov
5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
6. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM
7. Podaja soglasja k sprejemu Tarifnega dela cenika UM
8. Podaja predloga imenovanja Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju Univerze v Mariboru
9. Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2018
10. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje komisije za potrebe razpisa
11. Imenovanje člana Delovne skupine za oblikovanje načrta integritete UM
12. Volitve predstavnikov študentov
13. Predlogi in pobude
14. Razno

O dogodku
Čas dogajanja
torek, 18. 09. 2018 10:00 - 13:00
Vrsta dogodka
Dogodek
Organizator
ŠS UM
Lokacija
Rektorat UM
Senatna sejna soba
Slomškov trg 15, Maribor
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava