slika-03.png​​


Inovacijsko-podporni steber

 

Inovacijsko-podporni steber vzpostavlja učinkovito podporno okolje po načelu »vse na enem mestu«. Združuje profesionalne storitve, ki jih potrebujejo podjetja in raziskovalne institucije: iskanje primernih partnerjev v regiji in tudi izven meja, pridobivanje evropskih sredstev, zaščita intelektualne lastnine, pomoč pri prodoru na tuje trge, pomoč pri vpeljevanju novih produktnih linij ali ustanavljanju odcepljenih podjetij ter privabljanje vlagateljev.

 

Inovacijsko-podporni steber se vključuje v širšo mrežo Danube Transfer Centres, koordinirano s strani Steinbeis Europa Zentrum iz nemške regije Baden-Württemberg.

 

 

Infrastrukturni steber

 

Infrastruktura je nujna za raziskovalni in razvojni preboj – le z najsodobnejšo opremo in tehnologijo lahko konkuriramo razvitejšim regijam. Pri tem gre za souporabo opreme s podjetji in drugimi raziskovalnimi institucijami ter oblikovanje mreže kolokacij. Laboratorijsko središče v okviru Univerze v Mariboru bo organizirano na podlagi usmeritev KET - Key enabling technologies, s horizontalno povezanimi in aplikativno usmerjenimi enotami. V komplementarnem odnosu bo s kolokacijami, ki se na določenem območju vzpostavijo glede na prevladujočo gospodarsko dejavnost. Na primer, v Podravju bo ena izmed kolokacij Lahke kovine, pod skupno koordinacijo podjetij Impol 2000 d.d. in Talum d.d. Kidričevo.


 

Raziskovalno-razvojni steber

 

Raziskovalno-razvojno delo je v skladu s pametno specializacijo vsebinsko usmerjeno v prioritetna področja regij na podlagi potreb podjetij, ob upoštevanju strateških dokumentov, kot so:

  • Evropa 2020 (temelji na inovativnem gospodarstvu ter pametni, trajnostni in vključujoči rasti),
  • Obzorje 2020 (gradi odlično znanost, vodilno vlogo industrije in rešuje družbene izzive: zdravje, demografske spremembe in blaginja, varna hrana in druge),
  • Kohezijska politika EU (krepi raziskovalne in razvojne zmožnosti oziroma kapacitete).


Primer pametne specializacije

slika-04.png

Raziskovalno-razvojni programi so oblikovani v sodelovanju med institucijami znanja in gospodarskimi partnerji na skupno določenih vsebinskih presečiščih. Na primer, v Podravju so določena štiri presečišča: Napredne tehnologije, Lahke kovine, Varna hrana in Funkcionalni obnovljivi viri. Dopolnjujejo in povezujejo se z vsebinskimi presečišči v drugih regijah. 


Ta steber podpira tudi sodelovanje dijakov, študentov in mladih diplomantov pri inoviranju podjetij. Pri tem velja omeniti izredno uspešno iniciativo DEMOLA, ki spodbuja soustvarjanje študentov, podjetij in visokošolskih ustanov preko reševanja projektnih nalog, zanimivih za gospodarstvo.