Inovativne odprte tehnologije – IOT je vseslovenski razvojni program, katerega glavni cilj je ustvariti simbiozno povezavo med univerzami oz. raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi skozi odprte inovacije in tehnologije.


IOT je eden izmed dveh vseslovenskih razvojnih projektov/programov, ki ju je 27. 2. 2015 potrdila Rektorska konferenca Republike Slovenije. Drugi projekt je Slovensko inovacijsko stičišče. Oba projekta/programa je 31. 3. 2015 obravnaval tudi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.


IOT sledi vsem relevantnim aktualnim evropskim smernicam in strategijam. Temelji na pametni, trajnostni in vključujoči strategiji in podpira evropske tehnološke usmeritve KET (»Key Enabling Technologies«). KET so identificirane kot ključne tehnologije za pospeševanje trajnostne konkurenčnosti in rasti, reševanje družbenih izzivov ter razvoj inovativnih izdelkov. Sledi smernicam o energijsko varčnih zgradbah in direktivi o energetski učinkovitosti.

 

V IOT smo združili ključne deležnike za razvojni preboj regij, ki sledijo enotnemu programu in ciljem. Le-te lahko strnemo v dva najpomembnejša:

  • povečanje števila visokotehnoloških podjetij in povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij na osnovi razvoja in trženja novih inovativnih produktov, procesov, poslovnih modelov itd.,
  • ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in s tem zajezitev bega možganov ter dolgoročen razvoj regij.

Pod nosilstvom Univerze v Mariboru (kot največje institucije znanja v vzhodni Sloveniji) v IOT sodelujejo partnerji iz vrst gospodarstva, institucij znanja, podpornih institucij in lokalnih skupnosti. Partnerstvo je oblikovalo trden, dolgoročni program, katerega implementacija se začenja z miselnim premikom in izboljšanim medsebojnim sodelovanjem.  


IOT sledi načelu policentričnega in komplementarnega razvoja.


Koncept povezovanja regijskih centrov ter kohezijskih regij Slovenije

slika-05.png     slika-02.png    slika-01.png


Temelje programa IOT smo zasnovali v Podravski regiji, pristopilo pa je že več slovenskih regij (Pomurska, Savinjska, Koroška, Obalno-kraška, Goriška), ki oblikujejo regionalne programe po enakem konceptu in načelih. Pogovori s še nekaj regijami so v teku.  

 


IOT - Inovativne odprte tehnologije

Predstavitev IOT na Svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, 31. 3. 2015