​​

Flagship projekt Podonavske strategije

 

Z mednarodnimi partnerji smo projektu IOT dodali podonavsko dimenzijo in ga nadgradili v program Danube Open Innovative Technologies – DO-IT. Tri univerze iz Gradca (Univerza Karl Franzens, Medicinska univerza in Tehniška univerza), Univerza v Trstu in Univerza v Novem Sadu bodo z regionalnimi partnerji v svojem okolju prav tako sledile viziji IOT pri doseganju večje vpetosti univerz v okolje in večje konkurenčnosti gospodarstva ter izkoriščanju sinergijskih učinkov pri povezovanju v mednarodne mreže v Podonavju.

 

DO-IT je bil dne 10. 12. 2014 potrjen kot t.i. »flagship« oz. vzorčni projekt Strategije EU za Podonavsko regijo v prioriteti 7: Knowledge Society. Gre za pomembno mednarodno priznanje, ki pomeni boljše možnosti za konkuriranje na razpisih in povezovanje s tujimi partnerji. Z omenjenimi univerzami in drugimi institucijami v njihovem okolju že sodelujemo pri pripravi skupnih projektov, s katerimi bomo postopoma in po komplementarnih sekcijah realizirali cilje IOT-a.


Predstavitev DO-IT

 


Danube Transfer Centres

 

Inovacijsko-podporni del se vključuje v širšo mrežo Danube Transfer Centres, koordinirano s strani Steinbeis Europa Zentrum iz nemške regije Baden-Württemberg. Delovanje v mreži Danube Transfer Centres daje Univerzi in celotnemu regionalnemu okolju dostop do novih znanj in metodologij ter omogoča izboljšanje storitev in učinkov mednarodnih povezav.