​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

red. prof. dr. GORAZD MEŠKO

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FVV VARSTVOSLOVJE (UN) KRIMINOLOGIJA IN VIKTIMOLOGIJA 1 PRE 7 0
FVV VARSTVOSLOVJE (MAG) KRIMINOLOGIJA IN KRIMINALITETNA POLITIKA 1 PRE 30 0
FVV VARSTVOSLOVJE (MAG) VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH 1 PRE 0 45
FVV VARNOST IN POLICIJSKO DELO (VS) OSNOVE KRIMINOLOGIJE S PENOLOGIJO* 2 PRE 10 0
FVV MAG - MODUL KRIMINOLOGIJA IN KRIMINALISTIKA (MAG) VIKTIMOLOGIJA* 2 PRE 25 0
FVV MAG - MODUL KORPORATIVNA VARNOST (MAG) VIKTIMOLOGIJA* 2 PRE 25 0
FVV INFORMACIJSKA VARNOST (VS) OSNOVE KRIMINOLOGIJE S PENOLOGIJO* 2 PRE 10 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​