​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

red. prof. dr. PETER KOKOL, univ. dipl. inž. el.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE MAG (MAG) RAZVOJ IN UPRAVLJANJE PROGRAMSKIH SISTEMOV 1 PRE 10 0
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE MAG (MAG) RAZVOJ IN UPRAVLJANJE PROGRAMSKIH SISTEMOV 1 PRE 30 0
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE MAG (MAG) KVALITETA PROGRAMSKE OPREME 2 PRE 0 30
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UN) RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME 2 PRE 30 0
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UN) RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME 2 PRE 30 0
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (VS) RAZVOJ PROGRAMSKIH SISTEMOV 2 PRE 30 0
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UN) SOCIOLOŠKI IN POKLICNI VIDIKI* 3 PRE 0 30
FERI TELEKOMUNIKACIJE (UN) SOCIOLOŠKI IN POKLICNI VIDIKI* 3 PRE 0 30
FERI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (VS) SOCIOLOŠKI IN POKLICNI VIDIKI 3 PRE 0 30
FNM IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO (MAG) RAZVOJ IN UPRAVLJANJE PROGRAMSKIH SISTEMOV* 2 PRE 30 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​