​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

red. prof. dr. IVAN KRAJNC, dr. med.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FKBV VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI, 2. STOPNJA (MAG) HRANA IN ZDRAVJE 2 PRE 5 0
MF SPLOŠNA MEDICINA (EMAG) PBL-PREDKLINIKA I. 1 SEM 90 0
MF SPLOŠNA MEDICINA (EMAG) PBL-PREDKLINIKA II. 1 SEM 0 90
MF SPLOŠNA MEDICINA (EMAG) PBL - KLINIKA V 3 SEM 45 0
MF SPLOŠNA MEDICINA (EMAG) PBL - KLINIKA VI 3 SEM 0 45


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​