​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

red. prof. dr. DIJANA MOČNIK, univ. dipl. ekon.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI MEDIJSKE KOMUNIKACIJE MAG (MAG) KONKURENČNOST IN USPEŠNO POSLOVANJE 1 PRE 30 0
FERI ELEKTROTEHNIKA (VS) OSNOVE MANAGEMENTA IN EKONOMIKE ZA INŽENIRJE 1 PRE 0 30
FERI ELEKTROTEHNIKA (VS) OSNOVE MANAGEMENTA IN EKONOMIKE ZA INŽENIRJE 1 VAJ 0 15
FERI VARNOST IS IN UPRAVLJANJE Z VARNOSTJO (MAG) MANAGEMENT IN TRŽENJE STORITEV* 2 PRE 45 0
FERI STORITVENA ZNANOST (MAG) MANAGEMENT IN TRŽENJE STORITEV* 2 PRE 45 0
FERI UPRAVLJANJE INFORMATIKE (MAG) MANAGEMENT IN TRŽENJE STORITEV* 2 PRE 45 0
FERI MEDIJSKA PRODUKCIJA (UN) EKONOMIJA MEDIJEV* 3 PRE 0 45
FERI MEDIJSKA PRODUKCIJA (UN) EKONOMIJA MEDIJEV* 3 VAJ 0 15
FERI VIZUALNA KOMUNIKACIJA (UN) EKONOMIJA MEDIJEV* 3 PRE 0 45
FERI VIZUALNA KOMUNIKACIJA (UN) EKONOMIJA MEDIJEV* 3 VAJ 0 15


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​