​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2021/2022

MARKO MLAKAR, dipl. inž. energ.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FE ENERGETIKA MAG (MAG) TERMOMEHANIKA IN VODENJE SISTEMOV KLIMATIZACIJE 1 VAJ 20 0
FE ENERGETIKA UN (UN) MEHANOENERGETIKA STROJEV IN NAPRAV* 1 VAJ 0 10
FE ENERGETIKA VS (VS) MEHANOENERGETIKA STROJEV IN NAPRAV* 1 VAJ 0 10
FE ENERGETIKA MAG (MAG) TERMOMEHANSKE ANALIZE TOPLOTNIH IN SNOVNIH PRENOSNIKOV 2 VAJ 11 0
FE ENERGETIKA UN (UN) TERMODINAMIKA* 2 VAJ 10 0
FE ENERGETIKA VS (VS) OSNOVE TERMODINAMIKE* 2 VAJ 5 0
FE ENERGETIKA UN (UN) VODIKOVE IN METANOLOVE TEHNOLOGIJE 3 VAJ 5 0
FE ENERGETIKA UN (UN) VODIKOVE IN METANOLOVE TEHNOLOGIJE 3 VAJ 8 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​