​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

doc. dr. ALENKA BAGGIA, univ. dipl. org.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) TEORIJA SISTEMOV 1 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) OBJEKTNO ORIENTIRANA ANALIZA IN RAZVOJ 1 VAJ 0 24
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 PRE 3 0
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 PRE 3 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 PRE 3 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 24 0
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (VS) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 0 78
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (VS) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 0 78
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (VS) RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA* 1 VAJ 0 78
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) KAKOVOST PROGRAMSKE OPREME 2 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) SISTEMSKA ANALIZA 2 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (VS) METODE IN TEHNIKE SISTEMSKE ANALIZE 2 VAJ 54 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) MODELIRANJE IN SIMULACIJA SISTEMOV 3 VAJ 24 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) PROJEKT IZGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA 3 PRE 0 36
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) SPLETNO PROGRAMIRANJE 3 PRE 39 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (VS) OPTIMIRANJE IN SIMULACIJA SISTEMOV 3 VAJ 24 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​