​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

red. prof. dr. GORAN VUKOVIČ, univ. dipl. org.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (MAG) OBLIKOVANJE IN VODENJE TIMOV 2 PRE 36 0
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (UN) MARKETING* 2 PRE 0 51
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (UN) MARKETING* 2 VAJ 0 24
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (UN) MARKETING* 2 PRE 0 51
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (UN) MARKETING* 2 VAJ 0 24
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) MARKETING* 2 PRE 0 51
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (UN) MARKETING* 2 VAJ 0 24
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (VS) MARKETING* 2 PRE 0 39
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (VS) MARKETING* 2 VAJ 0 27
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (VS) MARKETING* 2 PRE 0 39
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (VS) MARKETING* 2 VAJ 0 27
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (UN) METODOLOGIJA USPOSABLJANJA KADROV 3 PRE 39 0
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (VS) STROKOVNA PRAKSA* 3 PRE 10 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (VS) STROKOVNA PRAKSA* 3 PRE 10 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (VS) STROKOVNA PRAKSA* 3 PRE 10 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​