​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

izr. prof. dr. MIRJANA KLJAJIĆ BORŠTNAR, univ. dipl. org.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FOV INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV (MAG) TEORIJA ODLOČANJA* 1 PRE 36 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) TEORIJA ODLOČANJA* 1 PRE 36 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (MAG) PODPORA KADROM V DIGITALNI DOBI 2 PRE 36 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) PODATKOVNO RUDARJENJE 2 PRE 0 36
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (MAG) RAZISKOVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 2 PRE 36 0
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SIST (VS) INFORMACIJSKE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE KADROVSKIH VIROV* 3 PRE 0 19
FOV ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (VS) INFORMACIJSKE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE KADROVSKIH VIROV* 3 PRE 0 19


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​