​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

izr. prof. dr. VITO TIČ, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF 2. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (MAG) Mehatronski sistemi* 2 VAJ 20 0
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) Mehatronski sistemi* 1 VAJ 20 0
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) Mehatronski krmilni in servosistemi* 2 VAJ 0 5
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) Mehatronski krmilni in servosistemi* 2 VAJ 0 20
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Krmilna tehnika 2 VAJ 0 50
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 20
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 36
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 10
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 48
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Mehatronski sistemi na obdelovalnih strojih* 3 VAJ 5 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Mehatronski sistemi na obdelovalnih strojih* 3 VAJ 20 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 5 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 20 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Mehatronski sistemi* 2 VAJ 20 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Mehatronski krmilni in servosistemi* 2 VAJ 0 5
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Mehatronski krmilni in servosistemi* 2 VAJ 0 20
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 20
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 96
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 20
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 96
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 20
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) Krmilna tehnika* 2 VAJ 0 96
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Mehatronski sistemi na obdelovalnih strojih* 3 VAJ 5 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Mehatronski sistemi na obdelovalnih strojih* 3 VAJ 20 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 10
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 48
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 10
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 48
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 10
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 0 48
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 5 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Hidravlika in pnevmatika* 3 VAJ 20 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Projektno delo 3 SEM 0 15


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​