​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2018/2019

doc. dr. ANITA PRAPOTNIK BRDNIK, univ. dipl. fiz.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF GOSPODARSKO INŽENIRSTVO-SMER GRADBENIŠTVO BMAG (MAG) GRADBENA FIZIKA* 1 VAJ 20 0
EPF GOSPODARSKO INŽENIRSTVO-SMER GRADBENIŠTVO (UN) FIZIKA* 1 VAJ 25 0
EPF GOSPODARSKO INŽENIRSTVO-SMER GRADBENIŠTVO (UN) GRADBENA FIZIKA* 2 PRE 40 0
EPF GOSPODARSKO INŽENIRSTVO-SMER GRADBENIŠTVO (UN) GRADBENA FIZIKA* 2 VAJ 20 0
FGPA GRADBENE KONSTRUKCIJE IN OPERATIVA (MAG) GRADBENA FIZIKA II* 1 PRE 0 9
FGPA GRADBENE KONSTRUKCIJE IN OPERATIVA (MAG) GRADBENA FIZIKA II* 1 VAJ 0 14
FGPA GRADBENE KONSTRUKCIJE IN OPERATIVA (MAG) METODA KONČNIH ELEMENTOV* 1 PRE 9 0
FGPA GRADBENA INFRASTRUKTURA (MAG) GRADBENA FIZIKA II* 1 PRE 0 9
FGPA GRADBENA INFRASTRUKTURA (MAG) GRADBENA FIZIKA II* 1 VAJ 0 14
FGPA GRADBENA INFRASTRUKTURA (MAG) METODA KONČNIH ELEMENTOV* 1 PRE 9 0
FGPA GRADBENIŠTVO (UN) FIZIKA* 1 VAJ 25 0
FGPA GRADBENIŠTVO (VS) FIZIKA 1 VAJ 20 0
FGPA GRADBENIŠTVO (VS) GRADBENA FIZIKA 1 PRE 0 18
FGPA GRADBENIŠTVO (VS) GRADBENA FIZIKA 1 VAJ 0 20
FGPA GRADBENIŠTVO (UN) GRADBENA FIZIKA* 2 PRE 40 0
FGPA GRADBENIŠTVO (UN) GRADBENA FIZIKA* 2 VAJ 20 0
FGPA PROMETNO INŽENIRSTVO (UN) FIZIKA 2 PRE 40 0
FGPA PROMETNO INŽENIRSTVO (UN) FIZIKA 2 VAJ 20 0
FGPA MODUL CESTNI PROMET (VS) OSNOVE ELEKTROMAGNETIZMA* 2 VAJ 15 0
FGPA MODUL ŽELEZNIŠKI PROMET (VS) OSNOVE ELEKTROMAGNETIZMA* 2 VAJ 15 0
FGPA GRADBENIŠTVO (UN) GRADBENA FIZIKA* 3 VAJ 20 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​