​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

doc. dr. JASMIN KALJUN, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) Računalniško podprto inženirstvo* 2 SEM 5 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Virtualno modeliranje izdelkov* 3 PRE 0 12
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) Virtualno modeliranje izdelkov* 3 SEM 0 12
FS STROJNIŠTVO (UN) Inženirska orodja I 1 SEM 0 5
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Teorija in praksa v dizajnu 1 PRE 12 0
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Bionika in biomehanika 1 SEM 0 10
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Kreativni dizajn 1 PRE 0 19
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Metodika v dizajnu 1 PRE 0 12
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Metodika v dizajnu 1 SEM 0 5
FS OTM - INŽENIRSKO OBLIKOVANJE TEKSTILNIH MATERIALOV (MAG) Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi* 1 PRE 15 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Sinteza in finalizacija dizajna 2 PRE 0 30
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Sinteza in finalizacija dizajna 2 SEM 0 10
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Grafični dizajn 2 PRE 9 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Dizajn vozil 2 PRE 0 5
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Vzvratno inženirstvo 2 PRE 25 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Vzvratno inženirstvo 2 SEM 10 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi* 2 PRE 15 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi* 2 VAJ 15 0
FS OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) Oblikovanje in razvoj notranje opreme 2 PRE 5 0
FS OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL (MAG) Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi* 2 PRE 15 0
FS OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL (MAG) Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi* 2 VAJ 15 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Računalniško podprto inženirstvo* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Računalniško podprto inženirstvo* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Računalniško modeliranje proizvodov 2 SEM 0 10
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) Računalniško podprto inženirstvo* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Virtualno modeliranje izdelkov* 3 PRE 0 12
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Virtualno modeliranje izdelkov* 3 SEM 0 12
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Razvoj izdelka 3 VAJ 26 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Sistemi sestave 3 PRE 0 17
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) Sistemi sestave 3 SEM 0 5


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​