​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2018/2019

doc. dr. JASMIN KALJUN, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF 2. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (MAG) CILJNO VODEN RAZVOJ IZDELKOV* 2 VAJ 60 0
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) CILJNO VODEN RAZVOJ IZDELKOV* 2 VAJ 60 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 SEM 5 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) VIRTUALNO MODELIRANJE IZDELKOV* 3 PRE 0 12
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) VIRTUALNO MODELIRANJE IZDELKOV* 3 SEM 0 12
FS STROJNIŠTVO (UN) INŽENIRSKA ORODJA I 1 SEM 0 5
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) BIONIKA IN BIOMEHANIKA 1 PRE 0 9
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) BIONIKA IN BIOMEHANIKA 1 SEM 0 10
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) BIONIKA IN BIOMEHANIKA 1 VAJ 0 8
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) KREATIVNI DIZAJN 1 PRE 0 25
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) KREATIVNI DIZAJN 1 VAJ 0 15
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) ERGONOMIJA V DIZAJNU 1 VAJ 0 20
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) VZVRATNO INŽENIRSTVO 1 PRE 0 25
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) VZVRATNO INŽENIRSTVO 1 SEM 0 10
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) CILJNO VODEN RAZVOJ IZDELKOV* 2 VAJ 60 0
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) SINTEZA IN FINALIZACIJA DIZAJNA 2 PRE 0 30
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) SINTEZA IN FINALIZACIJA DIZAJNA 2 SEM 0 10
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) GRAFIČNI DIZAJN 2 PRE 5 0
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) GRAFIČNI DIZAJN 2 VAJ 5 0
FS 2. STOPNJA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV (MAG) DIZAJN VOZIL 2 PRE 0 5
FS KONSTRUKTERSTVO (MAG) CILJNO VODEN RAZVOJ IZDELKOV* 2 VAJ 60 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE PROIZVODOV 2 SEM 0 10
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) VIRTUALNO MODELIRANJE IZDELKOV* 3 PRE 0 12
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) VIRTUALNO MODELIRANJE IZDELKOV* 3 SEM 0 12
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) SISTEMI SESTAVE 3 PRE 0 10
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) SISTEMI SESTAVE 3 SEM 0 5


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​