​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

izr. prof. dr. JULIJA VOLMAJER VALH, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FNM BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM (MAG) EKOTOKSIKOLOGIJA 1 VAJ 0 15
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Okoljska analitika 1 VAJ 15 0
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Postopki čiščenja odpadnih voda 1 VAJ 0 20
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Onesnaženje tal 1 VAJ 0 30
FS OTM - TEKSTILNI MATERIALI (MAG) Organska kemija 1 PRE 30 0
FS OTM - TEKSTILNI MATERIALI (MAG) Organska kemija 1 VAJ 30 0
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) Kemija 1 VAJ 40 0
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) Okoljevarstvo 1 VAJ 0 12
FS 1. STOPNJA TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA (VS) Kemija 1 VAJ 80 0
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Antropogeni vplivi na okolje 2 PRE 0 10
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Antropogeni vplivi na okolje 2 VAJ 0 10
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) Projektno delo 2 SEM 0 15
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) Ekotoksikologija 2 VAJ 0 30
FS MATERIALI IN TEKSTILNE TEHNOLOGIJE (VS) Organska kemija 2 PRE 25 0
FS MATERIALI IN TEKSTILNE TEHNOLOGIJE (VS) Organska kemija 2 VAJ 25 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​