​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2018/2019

lekt. TATJANA ŽUPANEK, dipl. angl. (UN)

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) TUJ JEZIK (ANGLEŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 PRE 70 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) TUJ JEZIK (ANGLEŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 SEM 10 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) TUJ JEZIK (NEMŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 PRE 35 0
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) TUJ JEZIK (NEMŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 SEM 5 0
FS STROJNIŠTVO (UN) TUJ JEZIK (ANGLEŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 PRE 70 0
FS STROJNIŠTVO (UN) TUJ JEZIK (ANGLEŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 SEM 10 0
FS STROJNIŠTVO (UN) TUJ JEZIK (NEMŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 PRE 35 0
FS STROJNIŠTVO (UN) TUJ JEZIK (NEMŠKI JEZIK) - 1. L.* 1 SEM 5 0
FS 1. STOPNJA TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA (VS) ANGLEŠKI JEZIK 1 PRE 25 0
FS 1. STOPNJA TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA (VS) ANGLEŠKI JEZIK 1 VAJ 12 0
FS 1. STOPNJA TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA (VS) NEMŠKI JEZIK 1 PRE 25 0
FS 1. STOPNJA TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA (VS) NEMŠKI JEZIK 1 VAJ 12 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) ANGLEŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 PRE 0 25
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 SEM 0 5
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) NEMŠKI JEZIK* 2 VAJ 0 10


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​