​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

MITJA MLAKAR, dipl. inž. tekst. (VS)

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF 1. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (UN) Meroslovje in kakovost 2 VAJ 0 40
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) Mehatronski sistemi* 1 VAJ 60 0
FS STROJNIŠTVO (UN) Inženirska orodja I 1 VAJ 0 70
FS STROJNIŠTVO (UN) Meroslovje in kakovost 2 VAJ 0 160
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Mehatronski sistemi* 2 VAJ 60 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Merjenje dimenzij in oblik 2 VAJ 105 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Proizvodne meritve 2 VAJ 0 75
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Tehniška kibernetika* 3 VAJ 75 0
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Tehniška kibernetika* 3 VAJ 75 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) Tehniška kibernetika* 3 VAJ 75 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) Regulacijska tehnika 3 VAJ 50 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​