​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

izr. prof. dr. JURE MARN, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (MAG) KLIMATIZACIJA (HVAC) 1 PRE 0 30
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (MAG) KLIMATIZACIJA (HVAC) 1 SEM 0 15
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) VARNOST IN ZANESLJIVOST V OKOLJSKI TEHNIKI 1 PRE 0 25
FS STROJNIŠTVO (UN) PRENOS TOPLOTE 2 PRE 0 25
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (MAG) ENO IN DVOFAZNI PRENOSNIKI TOPLOTE 2 PRE 0 9
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) TEHNIŠKA MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE* 2 PRE 40 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) TEHNIŠKA MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE* 2 PRE 40 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) TEHNIŠKA MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE* 2 PRE 40 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) TOPLOTNI POSTROJI IN NAPRAVE 3 PRE 25 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) TOPLOTNI POSTROJI IN NAPRAVE 3 SEM 5 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) KLIMATIZACIJA IN UDOBJE 3 PRE 3 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) SMOTRNA RABA ENERGIJE* 3 PRE 0 9
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) SMOTRNA RABA ENERGIJE* 3 PRE 0 9
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) OGREVANJE, PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 3 PRE 3 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) SMOTRNA RABA ENERGIJE 3 PRE 0 6
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) TOPLOTNI POSTROJI IN NAPRAVE 3 PRE 25 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) TOPLOTNI POSTROJI IN NAPRAVE 3 SEM 12 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​