​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2020/2021

doc. dr. MARKO JESENIK, univ. dipl. inž. el.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI AVTOMATIKA IN ROBOTIKA (MAG) TEORIJA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA* 1 VAJ 30 0
FERI ELEKTRONIKA (MAG) TEORIJA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA* 1 VAJ 30 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (MAG) TEORIJA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA* 1 VAJ 30 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (MAG) NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI 2 VAJ 30 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (UN) ELEKTRIČNI POGONI 2 PRE 0 10
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (UN) ELEKTRIČNI POGONI 2 SEM 0 5
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (UN) ELEKTRIČNI POGONI 2 VAJ 0 15
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (UN) ELEKTRIČNI POGONI 2 VAJ 0 30
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI 2 VAJ 15 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI 2 VAJ 30 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) ELEKTRIČNI POGONI 2 PRE 0 30
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) ELEKTRIČNI POGONI 2 VAJ 0 15
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) ELEKTRIČNI POGONI 2 VAJ 0 30
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (UN) RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV 3 VAJ 30 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV 3 VAJ 15 0
FERI MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA (VS) RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE IN NAČRTOVANJE NAPRAV 3 VAJ 60 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​