​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2021/2022

SAMO SIMONIČ, inž. el.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA* 1 VAJ 15 0
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) NAČRTOVANJE PROCESOV* 1 VAJ 30 0
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) KEMIJSKA REAKCIJSKA TEHNIKA II* 1 VAJ 20 0
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV* 1 VAJ 45 0
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) PROCESNE NAPRAVE* 1 VAJ 0 30
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) NAČRTOVANJE PROCESOV - PROJEKT 1 VAJ 0 45
FKKT BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA* 1 VAJ 15 0
FKKT BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) NAČRTOVANJE PROCESOV* 1 VAJ 30 0
FKKT BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) KEMIJSKA REAKCIJSKA TEHNIKA II* 1 VAJ 20 0
FKKT BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV* 1 VAJ 45 0
FKKT BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO (MAG) PROCESNE NAPRAVE* 1 VAJ 0 30
FKKT KEMIJA (UN) RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI 1 VAJ 90 0
FKKT KEMIJA (UN) KEMIJSKO RAČUNANJE 1 VAJ 0 60
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (UN) RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI 1 VAJ 60 0
FKKT KEMIJSKO INŽENIRSTVO (UN) PROCESNE BILANCE 1 VAJ 0 90
FKKT KEMIJSKA TEHNOLOGIJA (VS) PROCESNO RAČUNANJE I 1 VAJ 90 0
FKKT KEMIJSKA TEHNOLOGIJA (VS) PROCESNO RAČUNANJE II 1 VAJ 0 90
FKKT KEMIJSKA TEHNOLOGIJA (VS) SINTEZA PROCESOV 3 VAJ 15 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​