​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2019/2020

izr. prof. dr. MARKO KEGL, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF 1. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (UN) Mehanika II* 1 PRE 0 50
FERI 2. STOPNJA MEHATRONIKA (MAG) Dinamika masnih sistemov 1 PRE 30 0
FS STROJNIŠTVO (UN) Mehanika II* 1 PRE 0 50
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (MAG) Izbrana poglavja iz mehanike* 1 PRE 20 0
FS KONSTRUKTERSTVO (MAG) Izbrana poglavja iz mehanike* 1 PRE 20 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) Izbrana poglavja iz mehanike* 1 PRE 20 0
FS STROJNIŠTVO (UN) Mehanika III 2 PRE 50 0
FS KONSTRUKTERSTVO (MAG) Mehanika konstrukcij 2 PRE 45 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 PRE 0 12
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 SEM 0 3
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 PRE 0 12
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 SEM 0 3
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) Projektno delo 3 SEM 0 6
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 PRE 0 12
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) Računalniško programiranje v strojništvu* 3 SEM 0 3


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​