​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2018/2019

viš. pred. mag. BORUT GOLOB, univ. dipl. inž. str.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 PRE 12 0
FS 1. STOPNJA STROJNIŠTVO (VS) INŽENIRSKA INFORMATIKA 1 PRE 12 0
FS 1. STOPNJA STROJNIŠTVO (VS) INŽENIRSKA INFORMATIKA 1 VAJ 5 0
FS 1. STOPNJA STROJNIŠTVO (VS) INŽENIRSKA INFORMATIKA 1 VAJ 100 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) METODIKA KONSTRUIRANJA* 2 VAJ 25 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 PRE 12 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) METODIKA KONSTRUIRANJA* 2 VAJ 25 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 PRE 12 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE PROIZVODOV 2 PRE 0 20
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) METODIKA KONSTRUIRANJA* 2 VAJ 25 0
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO* 2 PRE 12 0
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE V STROJNIŠTVU* 3 VAJ 0 15
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) FIZIKALNO MODELIRANJE TEHNIŠKIH SISTEMOV 3 VAJ 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (UN) RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE V STROJNIŠTVU* 3 VAJ 0 15
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (UN) RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE V STROJNIŠTVU* 3 VAJ 0 15
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAZVOJ IZDELKA 3 PRE 35 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAZVOJ IZDELKA 3 SEM 5 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAZVOJ IZDELKA 3 VAJ 12 0
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) RAZVOJ IZDELKA 3 VAJ 175 0


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​