​​​​​​​​​​​
​​​​​​
Pedagoška najava 2017/2018

JASNA TOMPA, mag. inž. oblik. in tekst.mat.

FakultetaProgramUčna EnotaLetnikR.UrZIMPOL
EPF 2. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (MAG) METODE EKSPERIMENTALNEGA DELA* 1 VAJ 114 0
EPF 2. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (MAG) PROIZVODNI SISTEMI* 1 VAJ 0 120
EPF 2. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (MAG) OBLIKOVANJE PROIZVODNIH SISTEMOV* 2 VAJ 90 0
EPF 1. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (UN) UPRAVLJANJE PROIZVODNJE 3 VAJ 0 25
EPF 1. STOPNJA GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO (UN) RAZVOJ IZDELKA 3 VAJ 0 7
FERI 1. STOPNJA MEHATRONIKA (UN) RAZVOJ IZDELKA* 3 VAJ 0 15
FS 2. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (MAG) METODE EKSPERIMENTALNEGA DELA* 1 VAJ 114 0
FS 2. STOPNJA STROJNIŠTVO (MAG) METODE EKSPERIMENTALNEGA DELA* 1 VAJ 114 0
FS 2. STOPNJA STROJNIŠTVO (MAG) PROIZVODNI SISTEMI* 1 VAJ 0 120
FS STROJNIŠTVO (UN) ORGANIZACIJA PROIZVODNJE 2 VAJ 0 60
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (MAG) OBLIKOVANJE PROIZVODNIH SISTEMOV* 2 VAJ 90 0
FS RAČUNALNIŠKO INŽENIRSKO MODELIRANJE (MAG) MODELIRANJE OBDELOVALNIH IN PROIZVODNIH SISTEMOV 2 VAJ 7 0
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) ORGANIZACIJA PROIZVODNJE* 2 VAJ 0 84
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) ORGANIZACIJA PROIZVODNJE* 2 VAJ 0 84
FS ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO (VS) ORGANIZACIJA PROIZVODNJE* 2 VAJ 0 84
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) INŽENIRSKE KALKULACIJE* 3 VAJ 0 10
FS PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (UN) RAZVOJ IZDELKA* 3 VAJ 0 15
FS 1. STOPNJA TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA (UN) INŽENIRSKE KALKULACIJE* 3 VAJ 0 10
FS PROIZVODNO STROJNIŠTVO (VS) PROIZVODNI MENEDŽMENT* 3 VAJ 0 30
FS KONSTRUKTERSTVO (VS) PROIZVODNI MENEDŽMENT* 3 VAJ 0 30


R.ur - Razredi ur
  • PRE - Predavanja (predavanja in e-predavanja)
  • SEM - Seminarji
  • VAJ - Vaje (vaje, klinične vaje, druge oblike študija)
  • SAM - Samostojno delo študenta
  • ZIM - Ure v zimskem semestru
  • POL - Ure v poletnem semestru


* - sočasno izvajanje učne enote z drugimi učnimi enotami
Posamezne učne enote se lahko v sklopu različnih študijskih programov ali krajev izvajajo hkrati.

Za pravilnost informacij skrbijo referati, služba za organizacijo študija, kadrovske službe in tajniki članic.

*Podatki za tekoče študijsko leto so veljavni od 15.11.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​