​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MATJAŽ MALETIČ, univ. dipl. org.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 504
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 296
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 29803
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 25.9.2019 do 24.9.2024 za področje:
    • inženiring poslovnih in delovnih sistemov
Članstva
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti FOV (član)
  • Etična komisija FOV (član)
  • Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FOV (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​