​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. IZTOK PODBREGAR
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: DEKAN / DIREKTOR ČLANICE UNIVERZE OZ.DRUGE ČLANICE UNIVERZE
Prostor: 409
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 291
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 29073
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 02.1.2011 za področje:
    • vodenje in upravljanje varnostnih organizacij
Članstva
  • Senat Univerze v Mariboru (član)
  • Habilitacijska komisija Senata UM (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Mandati
  • Predstojnik katedre
  • Dekan
  • Poslovodni odbor
  • Predsednik Senata
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​