​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. GORAZD MEŠKO
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za varnostne vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 2N-16
Službeni telefon: +386 (1) 30 08 328
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fvv.uni-mb.si
Šifra raziskovalca: 14289
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 17.2.2009 za področje:
    • kriminologija
Mandati
  • Poslovodni odbor
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​