​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. PETER KOKOL, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G-1101
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 457
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 03782
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 22.10.2002 za področje:
    • informatika
    • računalništvo
    • računalništvo in informatika
Članstva
  • FZV - Delovna skupina za pripravo idejnega načrta za obnovo. (član)
  • Delovna skupina za pripravo idejnega načrta za obnovo stavbe (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija 7038803 - Laboratorij za načrtovanje sistemov
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​