​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. IVAN KRAJNC, dr. med.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Medicinska fakulteta
Delovno mesto: DEKAN / DIREKTOR ČLANICE UNIVERZE OZ.DRUGE ČLANICE UNIVERZE
Prostor: 3N4
Službeni telefon: +386(0)2 23 45 822
Mobilni telefon: 031-371-042
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 02053
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 19.6.2001 za področje:
    • interna medicina
Članstva
  • Delovna skupina za področje zdravstvenih ved (član)
  • Poslovodni odbor MF (predsednik)
  • Senat MF (predsednik)
  • Akademski zbor MF (član)
Mandati
  • Dekan
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​