​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
lekt. dr. NATAŠA POTOČNIK
Habilitacijski naziv:    Lektor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
Prostor: G2-3N.49
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 019
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 40387
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Lektor od 01.9.2017 do 31.8.2022 za področje:
    • angleški jezik
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​