​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: UŠC, FS: B-310
Službeni telefon: +386 (2) 235 5412
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/katedra-za-temeljne-in-splosne-predmete...
Šifra raziskovalca: 38515
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 30.9.2020 do 29.9.2025 za področje:
    • kineziologija-pedagoški vidik
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​