​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. DIJANA MOČNIK, univ. dipl. ekon.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-3N.48
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 089
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 08344
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 22.9.2015 za področje:
    • podjetništvo
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​