​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. JANJA HOJNIK, univ. dipl. prav.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Pravna fakulteta
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 205/3
Službeni telefon: +386 80)2 25 04 277
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.pf.um.si
Šifra raziskovalca: 24426
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
 • Redni profesor od 19.6.2018 za področje:
  • pravo
Članstva
 • Delovna skupina za pripravo spremembe zakonodaje o strokovn. (član)
 • Komisija Erasmus+ (predsednik)
 • Delovna skupina za pripravo meril za ocenjevanje pedagoških  (predsednik)
 • Delovna skupina za etični kodeks (vodja)
 • Delovna skupina za avtorskopravna vprašanja na univerzah (član)
 • Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (član)
 • Delovna komisija za pripravo osnutka Kodeksa etike in integ. (član)
 • Akademski zbor PF (član)
 • Delovna skupina Strategija UM 2021-2030 (član)
Mandati
 • Prorektor
 • Članica ZVS za družboslovje
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​