​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. TINA KLENOVŠEK
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 0/67.3
Službeni telefon: +386 (0)2 229 3678
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://biologija.fnm.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 30210
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 02.2.2021 do 01.2.2026 za področje:
    • zoologija
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​