​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MARINA TAVČAR KRAJNC, univ. dipl. soc.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Filozofska fakulteta
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: K 1.01
Službeni telefon: +386 (2) 22 93 664
Mobilni telefon: 031326263
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.ff.uni-mb.si/zaposleni/imenik.dot
Šifra raziskovalca: 24745
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 06.11.2017 do 05.11.2022 za področje:
    • sociologija
Članstva
  • Delovna skupina za pripravo osnutka sprem. in dopol. Meril (član)
  • Delovna skupina za pripravo in spremljanje ankete o ocenjeva (član)
  • Delovna skupina za pripravo primerjalne analize fin.evrops.u (član)
  • Delovna skupina za prenova vpisa na slo.univerzah (član)
  • Delovna skupina za področje zdravstvenih ved (član)
  • Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (član)
Mandati
  • Prorektor za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​