​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. ddr. BORIS ABERŠEK
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 01/22
Službeni telefon: +386 (0)2 229 3752
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 04433
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 18.5.2004 za področje:
    • Didaktika tehnike
    • strojni elementi, konstruiranje in tribologija
    • tehnologija in obd. gradiv, proizv. sist. s teh. ind. proizv
Mandati
  • Predstojnik inštituta Inštituta za sodobne tehnologije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​