​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. FRANC JANŽEKOVIČ
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 0/76
Službeni telefon: +386 (0)2 229 3704
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://biologija.fnm.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 13134
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 21.2.2012 za področje:
    • zoologija
Mandati
  • Predstojnik inštituta Predstojnik inštituta za biologijo, ekologijo in varstvo narave
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​