​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. IRENA KOSI-ULBL
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: B-403
Službeni telefon: +386 (2) 220 7830
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/katedra-za-temeljne-in-splosne-predmete...
Šifra raziskovalca: 19549
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 09.3.2021 do 08.3.2026 za področje:
    • matematika
Članstva
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti FS (član)
  • Disciplinsko sodišče I. stopnje FS (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za matematiko
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​