​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. TATJANA UNUK, univ. dipl. inž. kmet.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G211
Službeni telefon: 320 90 23
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 19081
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 19.6.2018 za področje:
    • hortikultura
Mandati
  • Član senata
  • Predstojnik Predstojnica študijskega programa Agrikultura in okolje (1. stopnja)
  • Prodekan
  • Predstojnik katedre
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​