​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MATEJA MURŠEC, univ. dipl. inž. kmet.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: G212
Službeni telefon: 320 90 22
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 17007
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 30.5.2018 do 29.5.2023 za področje:
    • vede o tleh (pedologija)
  • Višji predavatelj od 29.3.2017 do 28.3.2022 za področje:
    • vede o tleh (pedologija)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​