​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
dr. MARJAN JANŽEKOVIČ, univ. dipl. inž. kmet.
Članica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G010
Službeni telefon: 320 90 24
Mobilni telefon: 031871838
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 15069
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaČlanstva
  • Štipendijske komisije pri Trstenjakovi fundaciji (predsednik)
  • Delovna skupina za pripravo sprememb Zakona o živinoreji (član)
  • Strokovna komisija za govedorejo (član)
  • Programski svet mednarodnega kmetijsko živilskega sejma (član)
  • Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (član)
  • Strokovne komisije za ocenjevanje kmetijske mehanizacije KŽS (član)
  • Strokovni svet za zaščito živali pri MKGP (član)
  • Svet za kmetijstvo in podeželje RS (namestnik člana)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​